Van de voorzitter

22 maart 2021


Beste leden,

Een jaar geleden schreef ik in dit stukje dat het corona virus onze gehele samenleving in de greep hield en deze greep voorlopig stevig zal vasthouden. We zijn een jaar verder en er is hoop op verbetering. Volgens de planning is een ieder van ons rond de zomer ingeënt. We hopen dan ook van harte dat onze tennisclub na de zomer weer normaal kan draaien inclusief geopend paviljoen.

Op onze Algemene Leden Vergadering (ALV) van 26 februari jl. hebben we terug gekeken op een bijzonder jaar. Ook hebben we vanuit het bestuur de plannen voor het komende jaar toegelicht. Tijdens de ALV van 2020 is toegezegd dat we in 2020  jaar de resterende lichtmasten gingen voorzien van LED verlichting . Zoals eerder gemeld is dit door corona uitgesteld. Samen met de Accom zijn er recentelijk weer contacten met diverse leveranciers gelegd en zijn er nieuwe offertes opgevraagd. We kiezen er voor als bestuur om de opdracht verstrekking pas na definitieve heropening van het paviljoen te doen. We zijn een gezonde vereniging  maar weten niet hoelang het paviljoen nog dicht blijft en we willen niet in liquiditeitsproblemen komen.

Na gesprekken met de gemeente Tilburg is duidelijk geworden dat in de zomer wordt gestart met de verdere inrichting van het sportpark en dat in november het fietspad naast ons park wordt opgeleverd. Het verzoek dat we hebben gedaan aan de gemeente Tilburg om op hun kosten bomen en een haag te plaatsen bij onze achteringang is ingewilligd en deze zullen dan naar verwachting spoedig worden geplant.

Zoals jullie weten is ons paviljoen in 2017 ingrijpend verbouwd en uitgebreid. Naar aanleiding van de reparatie van een kleine stormschade aan een zinken kap is het bestuur door de Accom gewezen op een aantal tekortkomingen aan het dak. Daarom hebben wij een rapport laten opstellen over de staat van ons dak door een onafhankelijke bouwkundig adviseur  (VvE Advies). De uitkomsten van het rapport zijn verre van positief en we hebben dan ook contact gezocht met Kolsteren Projecten. Het bedrijf dat ons heeft begeleid bij de verbouwing van ons paviljoen.  Deze heeft vervolgens onze bevindingen weer aangemeld bij Installatiebedrijf William van Gorp.  Diegene die het dak heeft gemaakt. Er is een plan gemaakt door Van Gorp om de schade te herstellen. Binnenkort hebben we hierover overleg.

Zoals eerder is gemeld streeft de werkgroep Padel ernaar om voor deze zomer een onderbouwd advies aan het bestuur te kunnen opleveren. Afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus roepen wij als bestuur vervolgens een bijzondere ALV  bijeen waarbij de leden zich kunnen uitspreken over het voorstel.

Ik mag van de penningmeester mededelen dat de contributie-inning voor 2021 in gang is gezet en van de bardienstplanner vertellen dat, zodra er zicht is op het heropenen van het paviljoen de bardienstplanning weer wordt opengezet. Graag wil ik zelf iedereen verzoeken om ’s avonds bij het verlaten van het park de poort dicht te doen.

Afsluitend wens ik jullie een goede gezondheid en dat we elkaar spoedig mogen zien onder het genot van een drankje in ons paviljoen.

Wilfried Teunissen  

Nieuwscategorieën