Van de voorzitter

25 juli 2020


Beste tennisvrienden, 

Nu ons paviljoen sinds 1 juli weer geopend is neemt ook de bedrijvigheid op ons park weer verder toe. Vanuit het bestuur doen we nogmaals een vriendelijk beroep op iedereen om zich te houden aan de diverse Corona maatregelen op ons park. Dus hou je aan de 1,5 meter regel, de aangegeven looprichting in het paviljoen, betaal zoveel mogelijk met pinpas of telefoon en breng je glazen terug naar de juiste de kant van de bar.

Als bestuur zijn we bezig met het thema ‘ledenwerving en ledenbehoud’.  Daar waar in het algemeen het ledenaantal bij tennisverenigingen de afgelopen 5 jaren is afgenomen hebben we als TC de Rauwbraken de afgelopen 5 jaar een stabiel ledenaantal gekend. Toch verlaten elk jaar zo’n 50 senior leden onze club en komen er elk jaar, gedurende het seizoen, er weer zo’n 50 senior leden bij. Uit analyse van deze jaarlijkse uitstroom blijkt dat ruim 60% van deze leden de eerste 2 jaar van hun lidmaatschap niet meedoen met interne-of externe toernooien en/of activiteiten. We hebben als bestuur Hans Leijs en onze ledenadministrateur Maaike Adams bereid gevonden om samen met Monique Leijs en ondergetekende vanuit het bestuur de uitdaging aan te gaan om de jaarlijkse uitstroom met zo’n 50% proberen te verminderen. We zijn dan ook bezig om enkele initiatieven te ontplooien om nieuwe leden zich zeer snel bij onze club te laten thuis voelen en ook de mogelijkheden te beiden om snel kennis te maken met o.a. andere leden, tennisgroepjes, toernooien en onze overige activiteiten. Binnenkort hierover meer.

Zoals jullie allicht al hebben vernomen zal vanaf 22 augustus  t/m 29 augustus de jaarlijkse Huis & Hypotheek clubkampioenschappen plaatsvinden. Rekening houdend met de Corona maatregelen kunnen we weer gaan strijden om de hoogste eer van onze club namelijk Clubkampioen 2020. Inschrijven kan tot 17 augustus. Geef je snel op!

We hangen nu al een tijdje onze banen online af via de app en/of website. Dit blijven we voorlopig doen. Het verzoek is wel aan iedereen om ’s avonds de eerste mogelijke vrije baan en tijd af te hangen om ‘gaten’ in het afhangschema te voorkomen.

Vanuit de bestuurskamer kan ik verder melden dat het besluit tot de opdracht om de laatste lichtmasten te voorzien van LED verlichting enkele maanden is uitgesteld. Door de Coronacrisis hebben we enkele maanden baromzet gemist en gaan daarom eerst kijken hoe de baromzet zich de komende maanden ontwikkelt nu ons paviljoen weer open is.

Tenslotte wens ik jullie een plezierige en zonnige zomer toe. Hopelijk zien we elkaar weer snel op ons park.

Wilfried Teunissen  

Nieuwscategorieën