Lidmaatschap

Wij heten u graag welkom als nieuw lid van TC de Rauwbraken. U kunt zich op elk gewenst moment aanmelden. De zomertrainingen starten medio april en de wintertrainingen starten medio oktober.

Voor nieuwe leden zijn de volgende verenigingsactiviteiten geschikt:

  • Introductie Nieuwe Leden
  • Bardienst
  • Instuifavonden
  • Clubkampioenschappen (voor alle nivo’s)

Bovenstaande activiteiten zijn uitermate geschikt om andere leden te leren kennen, geschikte tennispartners te vinden en probleemloos te integreren binnen onze vereniging.

Aanmelden

Door middel van het formulier aanmelden lidmaatschap kunt u uw interesse tonen om lid te worden van TC de Rauwbraken. Dit formulier wordt doorgestuurd naar de ledenadministratie, die u daarna de inschrijfformulieren toestuurt.

» Aanmelden lidmaatschap

 

Pasfoto

Om een ledenpas te kunnen laten maken hebben we van u een pasfoto nodig. De pasfoto kan worden verstuurd naar de ledenadministratie:

Ledenadministratie TC de Rauwbraken
t.v.a. Riet Huijbregts
Torenakker 16
5056 LN  BERKEL-ENSCHOT
ledenadministratie@tcderauwbraken.nl

Ook mensen die al lid zijn maar een andere foto op de ledenpas willen hebben kunnen op bovenstaand adres een foto inleveren. Vermeld hierbij wel duidelijk je naam en adres!

Digitale pasfoto 
De pasfoto voor het ledenpasje kan ook digitaal worden aangeleverd. Mits het aan de volgende eisen voldoet. 
- Het bestandstype JPG is; 
- De verhouding breedte/hoogte circa drie/vier moet zijn; 
- Het formaat 300 bij 400 pixels moet zijn; 
- Het bestand moet puur de foto bevatten, dus zonder witte randen eromheen van het scangebied. 
  
Verder de algemene voorwaarden van een pasfoto: 
- De foto moet het lid voorstellen en dient recentelijk, duidelijk en goed gelijkend te zijn; 
- De ledenadministratie heeft het recht slechte foto's te weigeren; 
- De foto's dienen gestuurd te worden naar de ledenadministratie. 
  
De foto e-mailen naar ledenadministratie@tcderauwbraken.nl

Contributie

Met ingang  van 1 april 2019 gelden volgende bedragen:

       

Soort Lidmaatschap

 

Bedrag

 

Seniorlid 

150,00

 

Juniorlid

75,00

 

Junior snuffellid**

37,50

 

Rustend lidmaatschap

25,00

 

Ondersteunend lidmaatschap

25,00

 

Studentenpas***

20,00

 

Inschrijfgeld

7,00

 

Introductiekaart (1 dag)

5,00

 

Boete bardienst

50,00

 

 

** Snuffellid

  • Een snuffellidmaatschap is bedoeld voor junioren die nog niet weten of ze tennis leuk vinden.
  • Het lidmaatschap duurt 6 maanden, kan zonder opzegtermijn worden opgezegd en kost € 37,50.
  • Het jeugdlid wordt niet ingeschreven bij de KLNLTB en kan derhalve niet deelnemen aan toernooien georganiseerd door de KNLTB  en krijgt GEEN korting op de tennistraining (bij een gewoon juniorlidmaatschap wel !).
  • Het  lidmaatschap gaat in principe op 1 april of per 1 oktober van enig jaar in.

*** Een studentenpas is alleen mogelijk voor kinderen van leden, die in de maanden juli en augustus willen tennissen.

Opzeggen

Indien u uw lidmaatschap van TC de Rauwbraken wilt opzeggen dient u (volgens de statuten) er rekening mee te houden dat u dit moet doen vóór 1 december van het lopende jaar.
Het lidmaatschap eindigt dan per 1 januari van het daaropvolgende jaar.
Tot die tijd bent u gehouden aan de verplichtingen met betrekking tot het vervullen van de bardiensten en kunt u nog gebruik maken van de faciliteiten van onze vereniging.
Opmerking: Opzeggen bij een sportvereniging valt buiten de Wet van Dam.

Voor vragen over het lidmaatschap kunt u ook bij de ledenadministratie terecht.

Opzeggen dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie:

Ledenadministratie TC de Rauwbraken
t.v.a. Riet Huijbregts
Torenakker 16
5056 LN  BERKEL-ENSCHOT
ledenadministratie@tcderauwbraken.nl