Bestuur

Bestuur

» Bestuursleden

Het bestuur van “T.C. De Rauwbraken” bestaat uit zeven leden. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur dat zich met de alledaagse bestuurlijke zaken bezig houdt.
In verband met een evenwichtiger taakverdeling wordt de ledenadministratie, die onder het secretariaat ressorteert, beheerd door een ledenadministrateur.

 

Het bestuur heeft een omvangrijke taak:

  • het beheert de financiën;

  • het zorgt voor het onderhoud van banen en clubhuis;

  • het regelt de verdeling van de banen;

  • het zorgt voor trainingsmogelijkheden zowel voor junior- als seniorleden;

  • het biedt de leden de mogelijkheid aan interne toernooien en competities deel te nemen;

  • het maakt de deelname mogelijk aan de competitie van de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawntennisbond);

  • het zorgt voor contacten met de KNLTB, met de gemeente en met andere verenigingen in en buiten het dorp.

Het bestuur hecht grote waarde aan zijn contacten met de leden van de club. Middelen daartoe zijn de ledenvergadering en de digitale nieuwsbrief. Daarnaast zijn er vele informele contacten, vooral op het tennispark, waardoor het bestuur op de hoogte kan blijven van wat er onder de leden leeft en omgekeerd. Omdat het werk van het bestuur te uitgebreid is, zijn er commissies ingesteld die deeltaken van het bestuur hebben overgenomen. Over deze commissies wordt u ruimschoots geïnformeerd.