Afspraken met gemeente Tilburg zijn getekend

Beste medeleden,

Zoals eerder reeds aangegeven zijn we tot overeenstemming gekomen met de Gemeente Tilburg omtrent grondtransactie, geldstromen en overige zaken met betrekking tot de renovatie van ons tennispark. Denk hierbij aan het ruimen van coniferen, aanleg van parkeerplaatsen en vervanging van hekwerken. Tot op heden waren dit mondelinge afspraken, die opgetekend waren in besprekingsverslagen.

Het doet mij deugd u te kunnen melden dat vandaag, donderdag 13 juli, de contracten met deze afspraken ondertekend zijn, waardoor nu alles ook juridisch vastligt. Namens onze tennisclub zijn deze contracten ondertekend door Arjan Enneman, onze penningmeester en ondergetekende. De weg naar de notaris voor de grondtransacties is hierdoor ook vrijgemaakt. De akten worden opgemaakt en zullen binnen een aantal weken getekend worden, waarna de grond achter ons paviljoen verkocht is aan de gemeente en de grond van de handbalvelden aan ons overgedragen zullen zijn.

Naast deze grondtransacties zijn er, zoals gezegd andere afspraken in de vandaag getekende contracten bevestigd. Er gaat een geldbedrag van € 250.000,00 op onze rekening gestort worden. De hekwerken rondom ons park zullen vernieuwd worden en (hiermee is vooruitlopend op ondertekening al begonnen) de coniferen worden, inclusief wortels, verwijderd. De eerste stappen naar volledige renovatie zijn hiermee gezet.

Komende weekend verwachten we de offertes voor de renovatie van de banen. Hieruit zal door de Projectcommissie een voorstel voor gunning richting het bestuur gaan, waarna het bestuur de aannemer die het werk mag gaan doen snel de opdracht zal verstrekken. De aanleg zal, afhankelijk van de planning van de aannemer en zoveel mogelijk rekening houdend met evenementen, rondom september plaats gaan vinden.

Het “Gemeentehok” gaat gesloopt worden en offertes voor de renovatie van ons paviljoen worden aangevraagd.

De stappen met betrekking tot het verkrijgen van hypotheek en garanties van Waarborgfonds Sport en Gemeente zijn gezet, vergunningen zijn aangevraagd.

Eindelijk, na zo’n 15 jaar van praten, onderhandelen, mondelinge overeenkomsten die (mede door de crisis) toch weer niet doorgingen, hebben we zekerheid. Niet zo zeer omtrent het tijdspad, daarvoor zijn we mede afhankelijk van planningen van aannemers en (uiteraard) weersinvloeden, maar wel over de afspraken en financiële afwikkeling van zaken. Ook niet onbelangrijk. 

Al met al, zo vlak voor de vakantieperiode een positieve wending aan de al lang lopende onduidelijkheid en onzekerheid.

Tot slot wil ik ook nog een iets minder bericht melden. Op 1 juli jongstleden is er wederom een controle vanuit de gemeente geweest op naleving van de wet op de alcoholverstrekking. Wederom (voor de derde keer) hebben wij niet voldaan aan de wettelijke eisen van het vragen naar een ID na bestelling van (in dit geval) een biertje. Ik weet nog niet wat de consequenties zijn van deze derde overtreding maar het is niet ondenkbaar dat er een boete volgt. Daarom, mijn dringende verzoek, als er iemand aan de bar komt die een alcoholische versnapering besteld, vraag bij twijfel over de leeftijd altijd, voordat er geschonken wordt, om een ID. Beter een keer te vaak gevraagd dan het risico lopen op stopzetting van onze vergunning (wat uiteindelijk zou kunnen gebeuren).

Rest mij u allen een prettige vakantie te wensen.

Hans Koopmans

Voorzitter