Voortgang renovatie tennispark, u kunt tennissen t/m 17 september 2017

Na alle euforische berichten van de afgelopen tijd met betrekking tot ondertekening van de overeenkomst met de gemeente en de start van de werkzaamheden op ons park, hebben recente ontwikkelingen ons (het bestuur) weer met beide benen op de grond doen belanden.

Door onvoorziene omstandigheden, tegen alle berichten in, is de renovatie van onze banen (en met name de planning daarvan) in gevaar gekomen. Enerzijds door de vertraging bij de gemeente Tilburg in de ondertekening van de overeenkomsten en doorzending daarvan naar de notaris om hiervan aktes te maken, anderzijds door vertragingen in de ontwikkeling van hand- en korfbalvelden, waardoor de beoogde uitbreiding van ons park met de asfaltvelden niet tijdig plaats kan vinden.

Tenslotte zijn er door Tennisbouw (de aannemer die de banen aan zal leggen) op het laatste moment (ruim 4 weken na opdrachtverstrekking!) een aantal vraagpunten opgeworpen, die ertoe zullen leiden dat de beoogde ingebruikname van de nieuwe banen per eind september niet meer haalbaar is.

Bovenstaande is aanleiding geweest voor het bestuur om, na stevige discussies met aannemers, te besluiten de start van de aanleg van de tennisbanen met twee weken op te schuiven. Dit houdt in (en dit is door Tennisbouw ook bevestigd) dat we starten met baanaanleg op 18 september aanstaande. Oplevering zal dan omstreeks 13 oktober volgen. Voor u, als leden van onze club, betekent dit dat de eerste twee weken van september alle banen bespeelbaar zullen blijven. Vanaf 18 september moet er dan rekening gehouden worden met een zeer beperkte capaciteit van drie banen, waarvoor er één gereserveerd blijft voor de trainer. Deze verschuiving zal ook consequenties hebben voor de najaars-competitie en ons Veteranentoernooi. Hierover vindt nog overleg plaats. Tevens zal gedurende de renovatieperiode het paviljoen gesloten zijn. Er is immers spraken van een bouwterrein met alle gevaren van dien. Open houden van het paviljoen zou onaanvaardbare risico’s opleveren. Wij vragen uw begrip hiervoor. Er kan overigens, voor diegenen die persé willen tennissen, uitgeweken worden naar Tennisvereniging Udenhout.

Met betrekking tot de renovatie van ons paviljoen kan ik u meedelen dat onlangs bevestigd is, dat de werkzaamheden in november van start gaan. Met een doorlooptijd van om en nabij de vier maanden houdt dit in, dat oplevering ergens in februari/maart 2018 plaats zal vinden. We onderhouden op dit moment contacten met Handbalvereniging White Demons om, tijdens de verbouwing van ons paviljoen, gebruik te kunnen maken van hun accommodatie. De precieze voorwaarden en openingstijden zullen u nog meegedeeld worden. Een ding is nu al wel duidelijk, de openingstijden zullen anders (minder uitgebreid) zijn dan van ons eigen paviljoen, maar er is in ieder geval, op bepaalde tijdstippen, wel gelegenheid tot het nuttigen van een drankje na wedstrijden.

We vertrouwen er op dat er geen verdere vertragingen meer op gaan treden (hoewel we dat natuurlijk niet voor de volle 100% kunnen garanderen) en zien de komende renovatie van onze volledige accommodatie, ondanks alles, nog steeds met vertrouwen tegenmoet.

Hans Koopmans
Voorzitter