Voortgang renovatie tennispark - Update 23 september 2017

Enige tijd terug is begonnen met de renovatie van ons park door het oude “gemeentehok” te slopen. Gaandeweg de afgelopen weken is er veel gebeurd. Zo zijn de coniferen verwijderd, de notariële akten met betrekking tot grondtransacties zijn ondertekend en er zijn verschillende gesprekken gevoerd met Tennisbouw Nederland (de aannemer die de ombouw van onze banen doet).

Als u dit stukje leest dan is de renovatie van die banen in volle gang en zal medio oktober weer getennist kunnen worden op onze nieuwe Smashcourt banen.

Gelijktijdig zijn wij ook bezig met de renovatie van ons paviljoen. Ook hiervoor zijn (met name met Kolsteren Projecten) diverse gesprekken gevoerd. De vergunningaanvraag is inmiddels goedgekeurd, offertes worden vergeleken, contacten zijn gelegd. De werkzaamheden aan het paviljoen zullen medio november van dit jaar van start gaan. Naast de renovatiewerkzaamheden is er ook nagedacht over inrichting. U treft hier twee zogenaamde interieurvisualisaties aan (mooi woord voor galgje). Let wel, dit is niet precies hoe onze inrichting er uit gaat zien, dit is slechts een voorbeeld van hoe het er uit kan zien. Duidelijk is dat de huidige ruimte achter de bar beduidend groter wordt. De glazen zoals ze nu aan de koof hangen gaan daar weg. Achter in de bar komen grote kasten waar (o.a.) de glazen hun plaats zullen vinden. Over de exacte indeling zal nog overleg plaatsvinden met leden van de barcommissie en de leverancier van de dranken. Het is zaak dat er een logische en goede routing komt.

De bestuurskamer wordt aan de kant van het paviljoen (waar nu de schuifdeur staat) dichtgemetseld, de toegangsdeur komt aan de zijkant (onder het huidige afdakje, wat dan overigens binnen zal zijn).

In de aanbouw (rondom glas) komen aan de voorkant (richting terras) glazen klapdeuren, waardoor de volledige voorzijde open gezet kan worden. Het terras wordt gedeeltelijk overkapt en wordt vele malen groter dan ons huidige “terrasje”. Al met al een behoorlijke klus, waar door professionele bedrijven aan gewerkt gaat worden. Als alles verloopt zoals nu gepland dan zal oplevering van het geheel in maart 2018 volgen.

Het behoeft geen betoog dat er na de oplevering een grandioos openingsfestijn georganiseerd wordt. Gedurende de renovatie van ons paviljoen kunnen we op bepaalde momenten gebruik maken van het paviljoen van de handbal. Het dranken assortiment zal wat beperkter zijn. Over de precieze details wordt u nog nader geïnformeerd.

De eerder genoemde interieurvisualisaties zijn in het paviljoen te bezichtigen. Ook zijn ze in deze nieuwsbrief te zien en worden ze op onze website gepubliceerd.

Er is veel gedaan, er moet nog veel meer gedaan worden. Wij houden u op de hoogte.

Namens de projectcommissie,

Jan van Zantvoort Hans Koopmans