Commissies

Accomodatiecommissie

Wat doen wij?

Wij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het park en het paviljoen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat mankementen aan de tennisbanen of aan de technische installaties tijdig gesignaleerd en zo snel mogelijk verholpen worden. Bij activiteiten zoals bijvoorbeeld een feestdag zorgen wij voor datgene waar behoefte aan is, zoals bijvoorbeeld de stroomvoorziening voor een springkussen.

 

Barcommissie

Wat doen wij?

Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de bar, kassasysteem, de exploitatie van het paviljoen en het terras. Wij zorgen voor het inplannen van de bardiensten en verzorgen op verzoek de instructie voor de nieuwe leden die bardienst doen.  Tijdens toernooien verzorgen wij het open en sluiten buiten de reguliere bardiensten. De weekcoordinatoren van de barcommissie ondersteunen de bardienstdraaiende leden en zijn aanspreekpunt voor het goede verloop van de sleuteloverdracht.

Jeugdcommissie

Wat doen wij?

Wij zijn actief bezig met de toekomst van TC de Rauwbraken, onze jeugd! Wij organiseren sportieve, competitieve maar vooral gezellige activiteiten. Wij hebben regelmatig contact met de trainer zodat elk jeugdlid op zijn/haar niveau wordt ingedeeld en zo plezier in de tennissport blijft houden.

Mediacommissie

Wat doen wij?

Wij maken de communicatie van de vereniging mogelijk; wij verzorgen de website, de TV in het paviljoen en de KNLTB club app. Wij doen het beheer van het afhangbord. Wij zijn beheerder van de Facebookpagina en van de groep die onze vereniging heeft op LinkedIn. Kortom de Mediacommissie zorgt voor alle technische middelen die de hedendaagse communicatie mogelijk maakt zodat alle commissies de leden zo goed mogelijk op de hoogte kunnen houden van het wel en wee van de tennisvereniging en haar sponsoren.

Sponsorcommissie

Wat doen wij?

Wij onderhouden het contact met onze sponsoren, organiseren jaarlijks een sponsorbijeenkomst en zijn continue op zoek naar nieuwe sponsoren.

Team/Toernooicommissie

Wat doen wij?

De Team/Toernooicommissie, de T.T.C., heeft tot taak diverse evenementen voor de senioren te organiseren.

 

 

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de volgende activiteiten:

 • Toernooien waarbij de gezelligheid voorop staat. Hierbij wordt o.a. gedacht aan:
  • Instuiven, met name bedoeld voor kennismaking met de nieuwe leden
  • Ladies night
  • Bokkenavond
  • Snerttoernooi
  • Onderlinge Dames- en Herendubbelcompetitie op donderdagavond. Twee edities: de najaars- en de wintereditie.
 • Toernooien waarbij het meer om prestaties gaat.
  • Het “Expatax toernooi”. Dit is een open 17+ ratingtoernooi, waarvoor ook tennisspelers van andere clubs mogen inschrijven.
  • Het “Mandemakers toernooi”. Dit een 30+ open toernooi. Dit is een open toernooi voor 30+ en 50+ spelers.
  • Clubkampioenschappen. Hier wordt beslist wie er in zijn/haar categorie de sterkste van de club is.
 • Samenstellen en begeleiden van seniorenteams die als vertegenwoordigers van de club deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competitie. De uit de T.T.C. gekozen competitieleider onderhoudt de contacten hierover met de bond en speelt informatie door naar de competitiespelers.
 • De T.T.C. zorgt ervoor dat alle evenementen tijdig aan de leden worden bekendgemaakt.. Ook gegevens van de bond die voor de leden van belang zijn, zoals aankondigingen van open toernooien, worden aan de leden doorgegeven.

Ieder jaar stelt de T.T.C. een programma samen van te organiseren activiteiten. Dit gebeurt in overleg met de jeugdcommissie. Als de jaarvergadering de plannen heeft goedgekeurd, worden deze aan het begin van het jaar bekendgemaakt.

Per evenement wijst de T.T.C. een toernooileiding aan.