Lidmaatschap

Wij heten je graag welkom als nieuw lid van TC de Rauwbraken. Je kunt je op elk gewenst moment (1e van de maand) aanmelden. De zomertrainingen starten in maart/april en de wintertrainingen starten in oktober.

Voor nieuwe leden zijn de volgende verenigingsactiviteiten geschikt:

  • Tennislessen
  • Interne donderdag dubbelcompetitie 
  • Instuifavonden
  • Clubkampioenschappen (voor alle niveaus)

Bovenstaande activiteiten zijn uitermate geschikt om andere leden te leren kennen, geschikte tennispartners te vinden en probleemloos te integreren binnen onze vereniging.

Aanmelden

Door middel van het formulier aanmelden lidmaatschap word je lid van TC de Rauwbraken.  
Meld je je aan na 1 april dan wordt de contributie berekend naar gelang het aantal resterende maanden tot 31 maart van het komende jaar. 

» Aanmelden lidmaatschap


Lidmaatschappen

Seniorlid
Seniorleden zijn leden die voor 1 januari van het verenigingsjaar minimaal 17 jaar zijn. Een seniorlid is tot het verenigingsjaar waarin hij/zij 75 jaar wordt verplicht om 6 (vrijwilligers)punten per jaar te behalen. Klik hier voor meer informatie over de punten en de bardiensten.

Senior proeflid
Een proeflidmaatschap is bedoeld voor senioren die nog niet weten of ze tennis of de club leuk vinden. Het lidmaatschap duurt 6 maanden en kan zonder opzegtermijn worden opgezegd. Een proeflid wordt ingeschreven bij de KNLTB. Ook een senior proeflid is verplicht om 3 (vrijwilligers)punten per jaar te behalen. Klik hier voor meer informatie over de punten en de bardiensten

Juniorlid
Juniorleden zijn leden die voor 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar zijn. Zij kunnen lid worden vanaf ongeveer 5 jaar. In het verenigingsjaar dat een jeugdlid 18 jaar wordt, wordt hij/zij automatisch seniorlid en heeft hij/zij dezelfde rechten en plichten als senioren. Dit houdt onder andere in dat hij/zij voor het nieuwe seizoen het contributiebedrag van de senior moet betalen.

Junior proeflid
Een proeflidmaatschap is bedoeld voor junioren die nog niet weten of ze tennis leuk vinden. Het lidmaatschap duurt 6 maanden en kan zonder opzegtermijn worden opgezegd. Een proeflid wordt ingeschreven bij de KNLTB. Het proeflidmaatschap gaat in principe rond 1 april of rond 1 oktober van enig jaar in, aangezien dan de trainingen starten.

Donateur
Donateurs zijn mensen die TC de Rauwbraken een warm hart toedragen en ook wel eens aanwezig willen zijn op ons park (bijvoorbeeld bij activiteiten). Zij mogen niet tennissen op ons park, worden geen lid van de KNLTB, hoeven geen 6 (vrijwilligers)punten te behalen, hebben geen stemrecht (maar een adviserende stem), maar ontvangen wel alle club-informatie.

Studentlid
Alleen kinderen van leden kunnen studentlid worden als ze in de maanden juli en augustus willen tennissen bij TC de Rauwbraken. Voorwaarde hiervoor is dat zij onderwijs volgen aan een instelling voor middelbaar onderwijs of vervolgonderwijs. Daartoe dient men een bewijs van inschrijving te verstrekken aan de ledenadministratie.

Senior en junior zomerchallenge 2021
Wil jij deze zomer graag fit blijven en sportief uitgedaagd worden? Of ben je op zoek naar een sport die je goed samen met je vrienden kan uitoefenen? Doe dan mee aan de Zomer Challenge en ontdek hoe leuk tennis is! De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap van 3 maanden (juli-september), voor jong en oud, waarmee je: 

  • fit blijft deze zomer; 
  • onbeperkt vrij kan tennissen; 
  • clinic van onze tennistrainer krijgt;
  • mee kan doen aan KNLTB tennistoernooien; 
  • én je voorbereid op het afsluitende event: het eindtoernooi!  

Senioren voor maar: 50 euro.
Onder de 18 voor maar: 40 euro.   

Contributie

De contributie van TC Rauwbraken wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering (ALV). Met ingang van 1 april 2021 gelden volgende bedragen:

Soort lidmaatschap Bedrag
Seniorlid  € 160,00
Senior proeflid  €   80,00
Juniorlid  €   75,00
Junior proeflid  €   37,50
Donateur  €   25,00
Studentenpas  €   20,00
Inschrijfgeld senioren  €   15,00
Introductiekaart (1 dag)  €     5,00
Boete bardienst  €   50,00

 

Opzeggen

Indien je jouw lidmaatschap van TC de Rauwbraken wilt opzeggen dan dien je er (volgens de statuten) rekening mee te houden dat je dit moet doen vóór 1 december van het lopende jaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 april van het daaropvolgende jaar. Tot die tijd ben je nog verplicht de vrijwilligerspunten te behalen (indien dit voor jou van toepassing is) en kun je nog gebruik maken van de faciliteiten van onze vereniging. Als leden na 1 april (moeten) besluiten om, bijvoorbeeld in verband met een blessure of zwangerschap, gedurende langere tijd niet te tennissen, is dat geen reden tot teruggave van (een deel van) de contributie of het niet halen van vrijwilligerspunten. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan anders worden besloten in overleg met het bestuur. 
Opmerking: Opzeggen bij een sportvereniging valt buiten de Wet van Dam.

Opzeggen dient per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie: [email protected]

Voor vragen over het lidmaatschap kun je ook bij de ledenadministratie terecht.