Lidmaatschap

Wij heten je graag welkom als nieuw lid van TC de Rauwbraken. Je kunt je op elk gewenst moment (1e van de maand) aanmelden. De zomertrainingen starten in maart/april en de wintertrainingen starten in oktober.

Voor nieuwe leden zijn de volgende verenigingsactiviteiten geschikt:

  • Tennislessen
  • Interne donderdag dubbelcompetitie 
  • Instuifavonden
  • Clubkampioenschappen (voor alle niveaus)

Bovenstaande activiteiten zijn uitermate geschikt om andere leden te leren kennen, geschikte tennispartners te vinden en probleemloos te integreren binnen onze vereniging.

Aanmelden

Door middel van het formulier aanmelden lidmaatschap word je lid van TC de Rauwbraken.  

Meld je je aan na 1 april dan wordt de contributie berekend naar gelang het aantal resterende maanden tot 31 maart van het komende jaar. 

» Aanmelden lidmaatschap

Contributie

De contributie van TC Rauwbraken wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering (ALV). Met ingang van 1 april 2020 gelden volgende bedragen:

Soort lidmaatschap Bedrag
Seniorlid  € 160,00
Juniorlid  € 75,00
Junior snuffellid**  € 37,50
Rustend lidmaatschap  € 25,00
Donateur  € 25,00
Studentenpas***  € 20,00
Inschrijfgeld  € 15,00
Introductiekaart (1 dag)  € 5,00
Boete bardienst  € 50,00
** Junior snuffellid
  • Een snuffellidmaatschap is bedoeld voor junioren die nog niet weten of ze tennis leuk vinden.
  • Het lidmaatschap duurt 6 maanden, kan zonder opzegtermijn worden opgezegd en kost € 37,50.
  • Het jeugdlid wordt niet ingeschreven bij de KLNLTB en kan derhalve niet deelnemen aan toernooien georganiseerd door de KNLTB en krijgt GEEN korting op de tennistraining (bij een gewoon juniorlidmaatschap wel !).
  • Het lidmaatschap gaat in principe op 1 april of per 1 oktober van enig jaar in.

*** Studentenpas

Een studentenpas is alleen mogelijk voor kinderen van leden, die in de maanden juli en augustus willen tennissen.

Opzeggen

Indien je jouw lidmaatschap van TC de Rauwbraken wilt opzeggen dan dien je er (volgens de statuten) rekening mee te houden dat je dit moet doen vóór 1 december van het lopende jaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 april van het daaropvolgende jaar. Tot die tijd ben je nog verplicht de vrijwilligerspunten te behalen (indien dit voor jou van toepassing is) en kun je nog gebruik maken van de faciliteiten van onze vereniging. Als leden na 1 april (moeten) besluiten om, bijvoorbeeld in verband met een blessure of zwangerschap, gedurende langere tijd niet te tennissen, is dat geen reden tot teruggave van (een deel van) de contributie of het niet halen van vrijwilligerspunten. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan anders worden besloten in overleg met het bestuur. 
Opmerking: Opzeggen bij een sportvereniging valt buiten de Wet van Dam.

Opzeggen dient per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie: [email protected]

Voor vragen over het lidmaatschap kun je ook bij de ledenadministratie terecht.