Lidmaatschap

Wij heten u graag welkom als nieuw lid van TC de Rauwbraken. U kunt zich op elk gewenst moment aanmelden. De zomertrainingen starten medio april en de wintertrainingen starten medio oktober.

Voor nieuwe leden zijn de volgende verenigingsactiviteiten geschikt:

  • Introductie Nieuwe Leden
  • Bardienst
  • Instuifavonden
  • Clubkampioenschappen (voor alle nivo’s)

Bovenstaande activiteiten zijn uitermate geschikt om andere leden te leren kennen, geschikte tennispartners te vinden en probleemloos te integreren binnen onze vereniging.

Aanmelden

Door middel van het formulier aanmelden lidmaatschap kunt u uw interesse tonen om lid te worden van TC de Rauwbraken. Dit formulier wordt doorgestuurd naar de ledenadministratie, die u daarna de inschrijfformulieren toestuurt.

» Aanmelden lidmaatschap

Contributie

Met ingang van 1 april 2019 gelden volgende bedragen:

Soort lidmaatschap Bedrag
Seniorlid  € 150,00
Juniorlid  € 75,00
Junior snuffellid**  € 37,50
Rustend lidmaatschap  € 25,00
Ondersteunend lidmaatschap  € 25,00
Studentenpas***  € 20,00
Inschrijfgeld  € 7,00
Introductiekaart (1 dag)  € 5,00
Boete bardienst  € 50,00
** Junior snuffellid
  • Een snuffellidmaatschap is bedoeld voor junioren die nog niet weten of ze tennis leuk vinden.
  • Het lidmaatschap duurt 6 maanden, kan zonder opzegtermijn worden opgezegd en kost € 37,50.
  • Het jeugdlid wordt niet ingeschreven bij de KLNLTB en kan derhalve niet deelnemen aan toernooien georganiseerd door de KNLTB en krijgt GEEN korting op de tennistraining (bij een gewoon juniorlidmaatschap wel !).
  • Het lidmaatschap gaat in principe op 1 april of per 1 oktober van enig jaar in.

*** Studentenpas

Een studentenpas is alleen mogelijk voor kinderen van leden, die in de maanden juli en augustus willen tennissen.

Opzeggen

Indien u uw lidmaatschap van TC de Rauwbraken wilt opzeggen dient u (volgens de statuten) er rekening mee te houden dat u dit moet doen vóór 1 december van het lopende jaar.
Het lidmaatschap eindigt dan per 1 april van het daaropvolgende jaar.
Tot die tijd bent u gehouden aan de verplichtingen met betrekking tot het vervullen van de bardiensten en kunt u nog gebruik maken van de faciliteiten van onze vereniging.
Opmerking: Opzeggen bij een sportvereniging valt buiten de Wet van Dam.

Voor vragen over het lidmaatschap kunt u ook bij de ledenadministratie terecht.

Opzeggen dient per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie:

[email protected]