Lidmaatschap

Wij heten je graag welkom als nieuw lid van TPC de Rauwbraken. Je kunt je op elk gewenst moment (1e van de maand) aanmelden. De zomertrainingen starten in maart/april en de wintertrainingen starten in oktober. Let op: de kosten voor de trainingen dienen apart betaald te worden aan de trainer, zie training.

Voor nieuwe leden zijn de volgende verenigingsactiviteiten geschikt:

  • Tennis en/of padeltraining
  • Interne donderdag dubbelcompetitie (tennis)
  • Instuifavonden
  • Clubkampioenschappen (voor alle niveaus)

Bovenstaande activiteiten zijn uitermate geschikt om andere leden te leren kennen, geschikte tennispartners te vinden en probleemloos te integreren binnen onze vereniging.

Aanmelden

Door middel van het formulier aanmelden lidmaatschap word je lid van TPC de Rauwbraken.  
Meld je je aan na 1 april dan wordt de contributie berekend naar gelang het aantal resterende maanden tot 31 maart van het komende jaar. 

» Aanmelden lidmaatschap

Lidmaatschappen

Seniorlid
Seniorleden zijn leden die voor 1 januari van het verenigingsjaar minimaal 17 jaar zijn. Een seniorlid is tot het verenigingsjaar waarin hij/zij 75 jaar wordt verplicht om 6 (vrijwilligers)punten per jaar te behalen. Klik hier voor meer informatie over de punten en de bardiensten.

Senior proeflid
Een proeflidmaatschap is bedoeld voor senioren die nog niet weten of ze tennis of de club leuk vinden. Het lidmaatschap duurt 6 maanden en kan zonder opzegtermijn worden opgezegd. Een proeflid wordt ingeschreven bij de KNLTB. Ook een senior proeflid is verplicht om 2 (vrijwilligers)punten per jaar te behalen. Klik hier voor meer informatie over de punten en de bardiensten

Juniorlid
Juniorleden zijn leden die voor 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar zijn. Zij kunnen lid worden vanaf ongeveer 5 jaar. In het verenigingsjaar dat een jeugdlid 18 jaar wordt, wordt hij/zij automatisch seniorlid en heeft hij/zij dezelfde rechten en plichten als senioren. Dit houdt onder andere in dat hij/zij voor het nieuwe seizoen het contributiebedrag van de senior moet betalen.

Junior proeflid
Een proeflidmaatschap is bedoeld voor junioren die nog niet weten of ze tennis leuk vinden. Het lidmaatschap duurt 6 maanden en kan zonder opzegtermijn worden opgezegd. Een proeflid wordt ingeschreven bij de KNLTB. Het proeflidmaatschap gaat in principe rond 1 april of rond 1 oktober van enig jaar in, aangezien dan de trainingen starten.

Donateur
Donateurs zijn mensen die TPC de Rauwbraken een warm hart toedragen en ook wel eens aanwezig willen zijn op ons park (bijvoorbeeld bij activiteiten). Zij mogen niet tennissen op ons park, worden geen lid van de KNLTB, hoeven geen 6 (vrijwilligers)punten te behalen, hebben geen stemrecht (maar een adviserende stem), maar ontvangen wel alle club-informatie.

Jongerenlidmaatschap per 01 april 2024
Een jongerenlidmaatschap is bedoeld voor leden tussen 18 en het seizoen waarin ze 25 jaar worden. Als jongerenlid ben je verplicht om jaarlijks 2 (vrijwilligers)punten te behalen, wat overeenkomt met één bardienst. Als lid ben je automatisch aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Tennisbond (KNLTB) en heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan toernooien. Het is belangrijk op te merken dat deelname aan officiële competities via onze vereniging met dit lidmaatschap is uitgesloten. Voor meer informatie over punten en bardiensten, klik hier.


Contributie

De contributie van TPC Rauwbraken wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering (ALV). Met ingang van 1 april 2022 gelden de volgende bedragen:

Soort lidmaatschap Bedrag
Seniorlid  € 180,00
Senior proeflid  €   90,00
Juniorlid  €   80,00
Junior proeflid  €   40,00
Donateur  €   25,00
Jongerenlidmaatschap
(per 01 april 2024)
 €   35,00

Introductiekaart (1 uur)

Alleen voor tennis mogelijk.

 €    7,50
Boete bardienst  €   50,00

Opzeggen

Indien je jouw lidmaatschap van TPC de Rauwbraken wilt opzeggen dan dien je er (volgens de statuten) rekening mee te houden dat je dit moet doen vóór 1 december van het lopende jaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 april van het daaropvolgende jaar. Tot die tijd ben je nog verplicht de vrijwilligerspunten te behalen (indien dit voor jou van toepassing is) en kun je nog gebruik maken van de faciliteiten van onze vereniging. Als leden na 1 april (moeten) besluiten om, bijvoorbeeld in verband met een blessure of zwangerschap, gedurende langere tijd niet te tennissen, is dat geen reden tot teruggave van (een deel van) de contributie of het niet halen van vrijwilligerspunten. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan anders worden besloten in overleg met het bestuur. 
Opmerking: Opzeggen bij een sportvereniging valt buiten de Wet van Dam.

Opzeggen dient per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie: [email protected]

Voor vragen over het lidmaatschap kun je ook bij de ledenadministratie ([email protected]) terecht.