Geschiedenis

In augustus 1979, namen enkele mensen het initiatief tot het oprichten van een tweede tennisvereniging in de gemeente Berkel-Enschot.

Een werkgroep, bestaande uit Cyrille Dootjes, Diny Somers, Jan Boelen, Fred van der Ham, Frans Remmers, Antoon Snellen, Niek Somers, Jan Tuinte en Jan van Wijk, zocht contact met B&W van de gemeente en het bestuur van de al enige jaren bestaande Tennisvereniging Berkel-Enschot. Door het aanschrijven van de mensen op de wachtlijst van TVBE en een oproep in “De Nieuwe Schakel” werd de interesse voor een nieuwe vereniging gepeild. Er bleek voldoende animo te bestaan en het gemeentebestuur nam het besluit 5 tennisbanen aan te leggen op het sportpark “De Rauwbraken”, die zouden worden gehuurd door de nieuw op te richten vereniging.

Op 6 februari 1980 werd door de aspirantleden “Tennisclub De Rauwbraken” opgericht, met als bestuur, Cyrille Dootjes, Jeanne Kolen, Jan Boelen, Jan Geerts, Piet Nuijten, Antoon Snellen en Jan van Wijk. Dankzij een goede medewerking van de afdeling Sportzaken van de gemeente waren de banen op 6 april 1980 klaar en kon de officiële opening op 19 april 1980 plaatsvinden.

De tennisclub had dat eerste seizoen 275 seniorleden en 125 junior-leden, door wie uitsluitend recreatief werd getennist.

In 1981 nam de club voor het eerst met enkele teams deel aan de competitie van de KNLTB. In 1980 en 1981 maakte TCDR gebruik van een gemeentelijk kleedgebouw, waarin zelfs een kleine bar werd aangebracht. In de aanloopfase voldeed deze voorziening wel, maar zoals te verwachten was ontstonden al spoedig plannen voor een eigen clubgebouw.

Op 3 april 1982 kon dit door de club betaalde clubhuis, bestaande uit een ontmoetingsruimte met bar, keuken en toiletten, in gebruik worden genomen.

In het kader van de viering van het eerste lustrum werd in 1984, het vijfde seizoen, een zogenaamd Open Toernooi georganiseerd. Dit Rauwkosttoernooi is nu een niet meer weg te denken evenement van de vereniging.

De gemeente besloot in 1985 nog 2 tennisbanen aan te leggen, die eveneens door TCDR werden gehuurd. De nog steeds lange wachtlijst werd hierdoor aanzienlijk verkort.

De volgende stap was het aanbrengen van verlichting op 4 banen, wat in 1986 werd gerealiseerd.

Omdat de voorzieningen in het gebouwtje van de gemeente niet voldeden aan de eisen van de KNLTB, werd besloten om het clubhuis uit te breiden met een eigen douche- en kleedruimte. Al snel werd duidelijk dat ook de keuken en de berging in de bouwplannen meegenomen moesten worden en dat de club behoefte had een multifunctionele ruimte. In de wintermaanden volgend op het seizoen 1989 werd het werk begonnen en met ingang van het seizoen 1990 konden de nieuwe voorzieningen in gebruik worden genomen.

In 1992 is de verlichting voor de banen 6, 7 en 8 gerealiseerd.

In 2001 zijn All-weatherbanen aangelegd en werd aangevangen met de verfraaiing van het paviljoen door onder andere een volledig nieuwe pui te plaatsen. Inmiddels is ook het interieur opgeknapt zodat alles er weer fris uitziet.
In 2003 werden drie nieuwe banen gerealiseerd, waardoor het totaal aantal op 10 uitkomt.

In 1995 is, met diverse festiviteiten het derde lustrum van de club gevierd. In 2000 is het vierde lustrum gevierd met een groots feest in en om het paviljoen.

In het jaar 2005 is het vijfde lustrum met een uitgebreid programma gedurende het jaar en speciaal in één weekend in augustus gevierd.

TC De Rauwbraken bestond in 2015 35 jaar en heeft in die tijd de nodige kinderziekten over-wonnen. Dit is zeker mede te danken aan de inzet en medewerking van onze leden. 

In 2018 is een ons tennispark helemaal vernieuwd. Het moderne park heeft 3 kunstgras- en 9 smahcourtbanen en een schitterend paviljoen. De opening van ons paviljoen is door Jacco Eltingh verricht.

In 2022 is ons tennispark ook een padelpark geworden, met 3 panorama padelbanen.