Trainingsreglement Padel

  1. Alleen leden van TPC de Rauwbraken kunnen deel nemen aan de training.
  2. Een cursus omvat 10 lessen van een lesuur. Een lesuur duurt 50 minuten.
  3. Alleen de leraar kan in overleg met de cursisten een voorstel doen om de les te annuleren. Annuleren van de lessen door de cursist, is tijdens de lesperiode, niet mogelijk.
  4. Geannuleerde lessen door de leraar zullen zo snel mogelijk worden ingehaald.
  5. Bij absentie van de cursist, om welke reden dan ook, wordt dit vooraf doorgegeven aan de trainer en verliest deze het recht op de les.
  6. De leerling is echter ook bevoegd om in overleg met en na goed­vinden van de leraar een derde in zijn plaats als leerling te doen treden. De verrekening van de kosten wordt hierbij door de leerling zelf met die derde geregeld.
  7. Indien een lesgroep voor aanvang van de lesperiode niet compleet is, zal er overleg worden gepleegd over de doorgang van de lessen. Oplossing is meestal 40 minuten, of 30 minuten lestijd respectievelijk voor een groep van 3 of 2 personen, of een bijbetaling door de overige cursisten.
  8. Het volgen van trainingen is op eigen risico. TPC de Rauwbraken en trainer kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortkomend uit de training.
  9. Informatie over de indeling van de lessen worden uiterlijk 1 week voorafgaande aan de lessen telefonisch of per mail bekend gemaakt.
  10. De leerling geeft toestemming om zijn mobiele telefoonnummer te gebruiken voor een tennis groep app. (deze groepsapp word noodzakelijk gebruikt voor info tennisles en zal aan het einde van reeks lessen worden verwijderd).