Trainingsreglement Tennis

 1. Alleen leden van TPC de Rauwbraken kunnen deel nemen aan de training.
 2. Een cursus omvat 17 lessen van een lesuur. Een lesuur duurt 50 minuten.
 3. Indien een praktijkles door onwerkbaar weer of door de slechte toestand van de baan uitvalt, kan de leraar overgaan tot het geven van theorieles ( max. 2 maal per seizoen). De door een theorieles vervangen praktijkles wordt in dit geval niet ingehaald.
 4. Van de 17 lessen worden 16 praktijklessen c.q. theorielessen gegarandeerd. Eén les kan dus voor rekening komen van de cursist ongeacht regen of ziekte van de trainer. De inhaallessen kunnen ook worden gegeven in een vorm van een clinic/leerlingentoernooi op een door de trainer te bepalen tijdstip.
 5. De leraar is niet verplicht, maar biedt als mogelijke service, de cursisten, die veel uitval wegens weersomstandigheden hebben gehad, inhaal lessen te laten volgen binnen de periode van zijn arbeidsovereenkomst. Nogmaals we hopen 17 van de 17 te halen, maar we garanderen 16 van de 17 lessen.
 6. Alleen de leraar kan in overleg met de cursisten een voorstel doen om de les te annuleren. Annuleren van de lessen door de cursist, is tijdens de lesperiode, niet mogelijk.
 7. Geannuleerde lessen door de leraar zullen zo snel mogelijk worden ingehaald.
 8. Bij absentie van de cursist, om welke reden dan ook, wordt dit vooraf doorgegeven aan de trainer en verliest deze het recht op de les.
 9. De leerling is echter ook bevoegd om in overleg met en na goed­vinden van de leraar een derde in zijn plaats als leerling te doen treden. De verrekening van de kosten wordt hierbij door de leerling zelf met die derde geregeld.
 10. Indien een lesgroep voor aanvang van de lesperiode niet compleet is, zal er overleg worden gepleegd over de doorgang van de lessen. Oplossing is meestal 40 minuten, of 30 minuten lestijd respectievelijk voor een groep van 3 of 2 personen, of een bijbetaling door de overige cursisten.
 11. Het volgen van trainingen is op eigen risico. TC de Rauwbraken en trainer kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortkomend uit de training.
 12. Informatie over de indeling van de lessen worden uiterlijk 1 week voorafgaande aan de lessen telefonisch of per mail bekend gemaakt.
 13. De leerling geeft toestemming om zijn mobiele telefoonnummer te gebruiken voor een tennis groep app. (deze groepsapp word noodzakelijk gebruikt voor info tennisles en zal aan het einde van reeks lessen worden verwijderd).